"Ανάμεσα στις επιθυμίες και στις ηδονές, υπάρχουν κάποιες παράνομες.Σε μερικούς περιστέλλονται από τους νόμους και από άλλες καλύτερες επιθυμίες, με την επικουρία του λογικού.Έτσι, ή φεύγουν εντελώς ή όσες μένουν είναι λίγες και αδύνατες. Σε άλλους όμως είναι δυνατότερες και περισσότερες..."
Πλάτωνος Πολιτεία

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Είναι ελεύθερος και συνεπώς υπεύθυνος ο άνθρωπος στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου