"Ανάμεσα στις επιθυμίες και στις ηδονές, υπάρχουν κάποιες παράνομες.Σε μερικούς περιστέλλονται από τους νόμους και από άλλες καλύτερες επιθυμίες, με την επικουρία του λογικού.Έτσι, ή φεύγουν εντελώς ή όσες μένουν είναι λίγες και αδύνατες. Σε άλλους όμως είναι δυνατότερες και περισσότερες..."
Πλάτωνος Πολιτεία

Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

"Δυστυχώς επτωχεύσαμεν!"

H δημοσιονομική και νομισματική κρίση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου