"Ανάμεσα στις επιθυμίες και στις ηδονές, υπάρχουν κάποιες παράνομες.Σε μερικούς περιστέλλονται από τους νόμους και από άλλες καλύτερες επιθυμίες, με την επικουρία του λογικού.Έτσι, ή φεύγουν εντελώς ή όσες μένουν είναι λίγες και αδύνατες. Σε άλλους όμως είναι δυνατότερες και περισσότερες..."
Πλάτωνος Πολιτεία

Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Τα μισά παιδιά στον αναπτυσσόμενο κόσμο, στερούνται σε μεγάλο βαθμό πολλά αγαθά και υπηρεσίες που είναι στοιχειωδώς απαραίτητα στην παιδική ηλικία!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου